Jak sprzedać samochód po zmarłej osobie?

jak sprzedać samochód po zmarłej osobie

Śmierć bliskich wiąże się z głębokim smutkiem i innymi, niezwykle trudnymi emocjami. Niestety, na członków rodziny najczęściej spada również obowiązek dopełnienia różnych formalności, między innymi tych, które dotyczą majątku zmarłego. Jednym z nieoczywistych zagadnień jest sprzedaż samochodu po zmarłej osobie. Czynnikami, które mają wpływ na ten proces, są chociażby obecność testamentu czy kwestia własności. Zatem – jak sprzedać samochód po zmarłej osobie?

Jak sprzedać samochód po śmierci właściciela? Regulacje prawne

Pierwszą rzeczą, którą w takiej sytuacji powinniśmy rozpatrzyć, jest kwestia własności. Jeżeli oprócz osoby zmarłej właścicielem pojazdu był także ktoś inny, pojawiają się dwie możliwości. Pierwszą z nich stanowi taki przypadek, że za życia zmarłego współwłaściciele sporządzili specjalne oświadczenie stanowiące, iż w obliczu śmierci jednego z nich całość pojazdu staje się własnością drugiego. Taka sytuacja jest zdecydowanie najbardziej jasna i nie wymaga dopełniania dodatkowych formalności.

Jak sprzedać samochód po śmierci właściciela, jeśli takiego oświadczenia nie było? Kwestia własności wygląda wtedy następująco – po części auto należy do współwłaściciela, a po części do spadkobierców osoby zmarłej. Tutaj pojawiają się komplikacje, ponieważ, aby sprzedać taki samochód, należy uzyskać od nich stosowną zgodę, a nie zawsze jest to proste – najczęściej osoby te muszą się bowiem zrzec do niego praw bądź je sprzedać.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, czy spadkobiercy stają się nimi na mocy testamentu czy za sprawą ustaw, ich prawo do dziedziczenia spadku musi zostać potwierdzone albo przez sąd, albo przez notariusza. Po uzyskaniu aktu notarialnego bądź wyroku sądu w sprawie postępowania spadkowego sprzedaż auta staje się możliwa, ale nie wcześniej. Nie możemy zrobić tego w trakcie toczącego się postępowania.

Ważną kwestią, o której nie wolno nam zapomnieć, jest zachowanie ciągłości polisy OC, ponieważ nie wygasa ona wraz ze śmiercią właściciela. W takiej sytuacji należy poinformować ubezpieczyciela o śmierci bliskiego i w razie konieczności przedłużyć ubezpieczenie, aby uniknąć płacenia kar.

Sprzedaż samochodu po zmarłej osobie a odrębność majątkowa

Niekiedy zdarza się, że współmałżonkowie podejmują decyzję o zachowaniu odrębności majątkowej. Jeśli mąż lub żona zmarłej osoby chce sprzedać auto, najczęściej jest to możliwe wtedy, gdy pojazd został przekazany jako darowizna na podstawie aktu notarialnego. Taka sytuacja nie powinna rodzić żadnych problemów.

Podobnie sprawa ma się w przypadku, gdy zastanawiamy się, jak sprzedać samochód po osobie zmarłej, która zakupiła go przed wejściem w związek małżeński. Tutaj również wystarczającym potwierdzeniem prawa do własności będzie umowa darowizny.

Warto również pamiętać, że choć współmałżonek ma zazwyczaj pierwszeństwo w dziedziczeniu, nie zawsze tak się dzieje. Jeżeli zmarły prawo do pojazdu zapisał w testamencie na przykład dzieciom, mąż lub żona tracą do niego wszelkie roszczenia.

Jak sprzedać samochód zmarłej osoby? Gdzie najlepiej jest to zrobić?

Okres żałoby wiąże się zazwyczaj z mocnym obciążeniem emocjonalnym, natomiast kwestie majątkowe nierzadko wymagają dopełniania wielu formalności. Z tych powodów warto, żeby sprzedaż samochodu po zmarłej osobie nie sprawiała już dodatkowych problemów i uniknąć zmartwień.

Dobrym wyborem będzie udanie się do skupu aut. W taki sposób unikniemy stresu związanego z poszukiwaniem potencjalnego nabywcy, co często okazuje się niezwykle żmudne, a także problematyczne, gdy okazuje się, że trafiliśmy na osobę o nieczystych intencjach.

Skupy aut przyjmują najczęściej nawet takie auta, które noszą ślady drobnych uszkodzeń. Nie musimy więc borykać się z dodatkowymi naprawami, a także martwić się o doprowadzenie pojazdu do perfekcyjnej czystości. Ze względu na sprawność procesu oraz pewność, że zostaniemy uczciwie potraktowani, taka opcja jest polecana osobom, które rozważają sprzedaż samochodu po zmarłej osobie.

Najnowsze wpisy