Blog Autoskup Warszawa

Samochód firmowy – jak i gdzie sprzedać?

Samochód firmowy stanowi ważny zakup, który wykorzystywany jest do sprawnego działania przedsiębiorstwa. Zwykle zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych, co