Czy można sprzedać auto na miękkim dowodzie

Tak zwany miękki dowód rejestracyjny to czasowe pozwolenie obejmujące okres 30 dni. Wydawane jest kierowcy, który ubiega się o nowy dokument tego rodzaju lub dokonuje przerejestrowania pojazdu. Główne wątpliwości wokół tej kwestii dotyczą tego, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem. Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Czy można sprzedać auto z miękkim dowodem rejestracyjnym?

Miękki dowód rejestracyjny jest tymczasowy, a okres jego ważności wynosi 30 dni. To czas przeznaczony na dopełnienie szeregu formalności związanych przede wszystkim z ubieganiem się o właściwy dokument, który wydaje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Tymczasowe pozwolenie daje właścicielowi możliwość poruszania się pojazdem i korzystania z niego. Zatem, czy można sprzedać auto na miękkim dowodzie?

Wielu kierowców nie wie, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem

I trudno ich za to winić – zazwyczaj słyszy się, że jest to zupełnie niemożliwe, jednak, jak się okazuje, takie powszechne przekonanie wynika z błędnej interpretacji przepisów. Prawo mówi, że w przypadku sprzedaży samochodu powinniśmy przekazać nabywcy kartę pojazdu (jeżeli została wydana) oraz dowód rejestracyjny. Gdy mamy do czynienia z tymczasowym pozwoleniem, nie posiadamy karty pojazdu. Natomiast przepis odnosi się do wprost przeciwnej sytuacji, dlatego nie ma zastosowania w tym przypadku.

Wiele osób wskazuje, że niemożność dokonania sprzedaży wynika również z oświadczenia składanego przez właściciela pojazdu w momencie uzyskiwania miękkiego dowodu. Procedura czasowej rejestracji może wejść bowiem w życie jedynie wtedy, gdy kierowca oświadczy, że do momentu otrzymania właściwego dokumentu samochód nie zmieni swojego właściciela.

Jak się okazuje, nie wyklucza to możliwości sprzedaży pojazdu. W przypadku dokonania takiej transakcji decyzja o tymczasowym pozwoleniu zostaje po prostu umorzona. Odpowiedź na pytanie: “czy można sprzedać auto z miękkim dowodem rejestracyjnym?” jest zatem twierdząca.

Czy można sprzedać auto na miękkim dowodzie? Wątpliwości związane z rejestracją

To, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem, jest przedmiotem wielu sporów. Przepisy prawne nie pozbawiają jednak właściciela prawa do swobodnego rozporządzania swoją własnością – auto posiadające tymczasowe pozwolenie jak najbardziej można zbyć. Wiele osób twierdzi jednak, że nie warto postępować w ten sposób.

Wygaśnięcie decyzji sprawia, że pojazd ponownie posiada oznaczenia sprzed rejestracji, z czego wynika, że nowy właściciel nie będzie w stanie zarejestrować samochodu na swoje nazwisko. Zgodnie z przepisami prawa taka sytuacja nie powinna jednak mieć miejsca.

Czy można sprzedać auto z miękkim dowodem? Jak uniknąć komplikacji?

W związku z tym, że wątpliwości co do tego, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem rejestracyjnym, przejawiają również urzędnicy – “lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Jeżeli chcemy mieć pewność, że transakcja przebiegnie bezproblemowo, warto zdecydować się na sporządzenie przedwstępnej umowy bądź też faktury pro forma. W takiej sytuacji unikamy problematycznych kwestii, które wynikają z prawnych nieścisłości.

Warto również pamiętać, że choć pozwolenie tymczasowe wydawane jest na okres 30 dni, wygasa wraz z uzyskaniem właściwego dowodu rejestracyjnego. Natomiast ten w znakomitej większości przypadków jest gotowy do odbioru już po około 2 tygodniach. W związku z tym nierzadko warto poczekać, aż będziemy dysponować tym dokumentem, zanim zdecydujemy się na sprzedaż samochodu. To, czy dowód rejestracyjny został już wystawiony, możemy w każdej chwili sprawdzić na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Co musisz wiedzieć o miękkim dowodzie? Czy można sprzedać auto z miękkim dowodem?

W związku z tym, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem rejestracyjnym, ludzie popularyzują mnóstwo nieścisłości, które mogą niestety spowodować wiele zamieszania w przypadku chęci zarejestrowania pojazdu przez nowego właściciela. Nie są to jednak jedyne wątpliwości osób posiadających tymczasowe pozwolenie.

Kary za jazdę z nieważnym pozwoleniem tymczasowym. Czy można sprzedać auto na miękkim dowodzie?

Jak się okazuje, nieporozumienia występują nie tylko w związku z tym, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem rejestracyjnym. Wiążą się one również z kwestią tego, co się stanie, jeśli jego okres ważności upłynie. Jeżeli w takiej sytuacji zdecydujemy się na dalsze użytkowanie pojazdu, mogą nas spotkać niemiłe konsekwencje w postaci kary pieniężnej nałożonej podczas kontroli przez policjanta. Zazwyczaj mandat za takie wykroczenie wynosi od 20 do nawet 500 złotych.

Jednak to niejedyne koszta, jakie poniesiemy w związku z taką sytuacją. W przypadku, gdy w pobliżu nie będzie parkingu, na którym można bezpiecznie zaparkować samochód, policjant może zarządzić odholowanie pojazdu na strzeżoną przestrzeń. Za transport oraz postój zapłaci oczywiście właściciel auta, a cena nie będzie zbyt niska.

Cała ta kwestia ma związek z tym, że pojazd, którego tymczasowe pozwolenie wygasło, traktuje się jak ten niedopuszczony do ruchu. Natomiast poruszanie się takowym jest przez prawo zabronione.

Czy można przedłużyć pozwolenie tymczasowe? Czy można sprzedać auto z miękkim dowodem rejestracyjnym?

Sprawę tego, czy można sprzedać auto z miękkim dowodem, mamy już za sobą. Kwestie związane z tymczasowym pozwoleniem są natomiast znacznie bardziej złożone. Niekiedy może zdarzyć się tak, że dopełnienie formalności związanych z ubieganiem się o właściwy dowód rejestracyjny będzie niemożliwe do osiągnięcia w przeciągu 30 dni. Na szczęście istnieje możliwość jednokrotnego przedłużenia ważności miękkiego dowodu o kolejne 14 dni. Jeżeli wymagane sprawy nie zostałyby sfinalizowane, wówczas wydział komunikacji może wydać kolejne pozwolenie tymczasowe.

Jak widzimy, to zagadnienie jest bardzo szerokie i nierzadko rodzi wątpliwości, które mogą się wiązać z negatywnymi konsekwencjami. W przypadku wszelkich niejasności sprawę warto skonsultować z prawnikiem lub odpowiednim specjalistą z branży motoryzacyjnej.

Najnowsze wpisy