Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Sprzedaż samochodu to niełatwe oraz dość czasochłonne zadanie. Wymaga bowiem wykonania wielu czynności i przygotowań, zanim auto ostatecznie trafi do nowego właściciela. Co istotne, im więcej wysiłku włożymy w proces sprzedaży, tym szybciej nastąpi finalizacja transakcji o wyniku satysfakcjonującym obie strony umowy.

Co ciekawe, sporo osób twierdzi, że wszystkie zadania do zrealizowania kończą się na pożegnaniu kupca w nowym samochodzie. Jednak poza krokami właściwymi dla procesu sprzedaży istnieje jeszcze jedna kwestia, której absolutnie nie powinniśmy bagatelizować. W przeciwnym razie czekają nas nieprzyjemne konsekwencje. Ostatnie zadanie obejmuje zgłoszenie sprzedaży samochodu u ubezpieczyciela oraz w urzędzie. Dlaczego należy to zrobić i gdzie można tego dokonać?

Kto powinien zgłosić sprzedaż auta?

Zgłoszenie sprzedaży nie stanowi skomplikowanej procedury, jednak jest konieczne do zrealizowania. Dzieje się tak, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z nieprzyjemnymi skutkami, których możemy przecież uniknąć w bardzo prosty sposób.

Do zgłoszenia zbycia pojazdu zobowiązany jest dotychczasowy właściciel, który podpisał umowę z kupcem. Co istotne, na kupującym również ciąży obowiązek poinformowania urzędu o nabyciu auta. Obie te kwestie reguluje art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Zgłoszenia sprzedaży samochodu należy – według wymienionej wyżej ustawy – w starostwie, w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania dotychczasowego właściciela, a także w Urzędzie Skarbowym. Co więcej, obowiązują również ograniczenia czasowe. Zgodnie z zapisem w ustawie należy dokonać zgłoszenia zbycia auta nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w urzędzie?

Zanim jednak wybierzemy się do urzędu, warto najpierw przygotować samo zgłoszenie. Ten dokument powinien zawierać dane dotyczące sprzedanego samochodu. Jakie informacje będą potrzebne w urzędzie? Wśród nich należy wymienić przede wszystkim podstawowe dane obejmujące specyfikację pojazdu. Co więcej, niezbędne są również informacje zarówno na temat sprzedawcy, jak i kupującego.

W związku z tym, że sprzedaż auta wiąże się z powiększeniem majątku, należy opłacić jeszcze podatek od wzbogacenia. Z tego względu czeka nas najpierw wizyta w Urzędzie Skarbowym. Tam powinniśmy dostarczyć umowę kupna-sprzedaży, a także starannie wypełnioną deklarację PCC-3.

Następnie następuje wizyta w wydziale komunikacji. Tam należy dostarczyć wszystkie wymienione wyżej dane dotyczące sprzedanego samochodu. Po co właściwie musimy to zrobić? Zgłoszenie zbycia auta oraz informacji na jego temat służy uaktualnieniu bazy CEPIK 2.0, z której aktywnie korzystają różnorodne służby drogowe.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu online?

A jak zgłosić sprzedaż samochodu przez Internet? Procedura finalizowana online dla wielu jest znacznie szybsza i wygodniejsza, ponieważ zdejmuje ze sprzedawcy konieczność czekania w kolejkach w urzędzie. Gdzie można zgłosić sprzedaż samochodu w ten sposób?

Aby móc to zrobić, należy wejść na stronę GOV.pl i zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego. Następnie przejdź do zakładki “Kierowcy i pojazdy”. Dalej odszukaj opcję “Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę”. Wciśnij “START” i na kolejnych stronach zaznaczaj poszczególne opcje zgodnie z prawdą.

Po podaniu odpowiedzi na kilka pytań zostaniesz najpierw poproszony o podanie informacji dotyczących sprzedanego samochodu. Następnie załącz skan dokumentu potwierdzającego sfinalizowanie transakcji. Zazwyczaj jest to po prostu umowa kupna-sprzedaży. Dalej musisz podać swoje dane.

Gdy wypełnisz już wszystkie pola z danymi, musisz zaadresować formularz zawiadomienia do wydziału komunikacji w urzędzie, w którym został zarejestrowany samochód. Następnie zostaniesz poproszony o sprawdzenie wszystkich wpisanych informacji. Gdy to zrobisz, wystarczy już tylko podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego i przesłać do urzędu.

Na Twoją skrzynkę widniejącą na koncie “Mój GOV” otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które stanowi potwierdzenie złożenia formularza zawiadomienia o sprzedaży samochodu.

Co niezwykle istotne, ta usługa online jest całkowicie bezpłatna, dlatego wybiera ją coraz więcej osób, które nie mają czasu na czekanie w kolejkach w budynku urzędu.

Co grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie?

Przez długi czas spora liczba osób bagatelizowała obowiązek dotyczący zgłoszenia zbycia auta. Działo się tak, ponieważ jeszcze do niedawna nie istniały żadne konsekwencje za niedopełnienie tej kwestii. Jednak za sprawą nowelizacji wymienionej wyżej ustawy dodano przepis mówiący o karze pieniężnej dla każdego, kto tego nie zrobi.

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia sprzedaży auta u ubezpieczyciela?

O ile za niezgłoszenie zbycia pojazdu u ubezpieczyciela nie grożą żadne konsekwencje prawne, zdecydowanie warto to zrobić z innego powodu. Jakiego? Poinformowanie tego podmiotu o sprzedaży auta sprawi, że dane towarzystwo zaktualizuje dane dotyczące osoby, która ma obowiązek uiścić opłatę za ubezpieczenie.

Zgłoszenie sprzedaży auta uchroni dotychczasowego właściciela przed roszczeniami dotyczącymi wniesienia opłaty za polisę OC ze strony ubezpieczyciela. W przeciwnym razie towarzystwo będzie miało prawo egzekwować dopełnienie tego obowiązku od osoby, która właściwie już nie posiada danego samochodu.

Co istotne, zgłoszenia sprzedaży pojazdu u ubezpieczyciela należy dokonać w ciągu 14 dni od sfinalizowania transakcji w postaci podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Czy konieczność zgłoszenia sprzedaży samochodu obejmuje również skorzystanie z usług auto skupu?

Sporo osób zastanawia się, czy zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia zbycia pojazdu, jeśli odkupił je od nas auto skup. W końcu nie jest to kupiec prywatny, a przedsiębiorstwo. Ustawa natomiast jasno zaznacza, że należy zgłosić każdą sprzedaż pojazdu, bez względu na podmiot wpisany w umowie jako nabywca.

Jeśli natomiast szukasz firmy, która sprawnie i bez problemów odkupi od Ciebie auto, a także szybko dostarczy Ci w zamian gotówkę, Autoskup Warszawa pozostaje do Twojej dyspozycji.

Najnowsze wpisy